Podatki

Podatki w Hiszpanii - najważniejsze informacje dla Ciebie

Hiszpania, z jej bogatą historią, malowniczymi krajobrazami i dynamiczną gospodarką, przyciąga zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne z różnych zakątków świata. W związku z tym, zrozumienie zasad podatkowych staje się kluczowe dla skutecznego funkcjonowania zarówno firm, jak i osób indywidualnych.

Poznaj tajniki hiszpańskiego systemu podatkowego, aby efektywnie planować swoje finanse, unikać nieporozumień z organami podatkowymi i maksymalizować korzyści podatkowe dostępne dla Ciebie czy Twojej firmy.

Najważniejsze informacje dla Ciebie

3 (2)

Hiszpański system podatkowy - podstawy

Tak jak polski, hiszpański system podatkowy wyróżnia podatki bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to te, które bezpośrednio obciążają podatnika, stanowiąc jego koszt. Do podatków bezpośrednich należy: podatek od dochodów osób fizycznych, podatek od spółek, podatek od majątku, podatek od dziedziczenia i darowizn. Z kolei podatki pośrednie zawarte są w cenie dóbr i usług, które podatnik nabywa.

Kto jest rezydentem podatkowym
w Hiszpanii?

Rezydent podatkowy w Hiszpanii to osoba, która przebywa w kraju dłużej niż 183 dni w roku i/lub ma jakiekolwiek interesy gospodarcze w Hiszpanii i/lub której współmałżonek/osoby    pozostające na utrzymaniu przebywają w Hiszpanii. Kiedy przekraczasz 183 dni pobytu, powinieneś złożyć deklaracje podatkowe w lokalnym Urzędzie Skarbowym (Agencia Tributaria).

Hiszpania zachęca do zostania rezydentem – rezydenci mogą m.in. skorzystać z 50% odliczenia kosztów uzyskania przychodu, co nie dotyczy nierezydentów. 

Jak zostać rezydentem?

Jest jasne, jak pozostać nierezydentem Hiszpanii jako osoba fizyczna – musisz przebywać w kraju krócej niż 183 dni i przedstawić zestaw dokumentów takich jak dokumenty potwierdzające stabilność ekonomiczną czy dowód zameldowania w Hiszpanii. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku osoby prawnej niebędącej rezydentem Hiszpanii.

Na przykład, jeśli aktywa osoby prawnej w mniejszym lub większym stopniu składają się z nieruchomości znajdującej się w Hiszpanii, wtedy (jeśli potwierdzi to podatek) osoba prawna niebędąca rezydentem stanie się nim.

Chcesz uzyskać rezydencję w Hiszpanii
lub potrzebujesz pomocy w innej sprawie?

Pomożemy Ci! Napisz do nas !

Podstawowe podatki w Hiszpanii płacone przez rezydentów

Podatki te dotyczą zarówno osób urodzonych w Hiszpanii, jak i tych, które otrzymały status rezydenta tego kraju.

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF)

Opodatkowaniu podlega nie tylko wynagrodzenie, ale także premie, emerytury, dochody z najmu. Okres podatkowy pokrywa się z okresem kalendarzowym.

Jeśli masz tylko jednego pracodawcę i zarobiłeś mniej niż 22 000€ w ciągu roku, nie musisz składać deklaracji podatkowej. Płatności podatku są dokonywane co miesiąc, a na koniec roku oblicza się saldo. 

Stawki podatku obejmują zakres od 19% do 45%. Osoby zarabiające poniżej 12 450€ rocznie płacą 19%, od 12 450€ do 20 200€ – 24%, do 34 000€ – 30%, do 60 000€ – 37%, a powyżej 60 000€ – 45%. Jeśli masz osoby na utrzymaniu, „pułap dochodów” może wzrosnąć o tę samą stawkę, podnosząc „sufit” z 600€ do 1200€ rocznie na każdą osobę na utrzymaniu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje osoby, które mieszkają w Hiszpanii przez co najmniej 183 dni w roku i osiągają tam dochody, pracując bezpośrednio dla hiszpańskich pracodawców. Płatność podatku jest podzielona na dwie części: 60% należy uiścić przed 1 lipca, a resztę do 5 listopada.

Warto zauważyć, że rezydenci zarabiający powyżej 61 000€ płacą 45% podatku nie od całej kwoty, ale od nadwyżki ponad 60 000€. To jest istota progresywnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Podatek VAT, czyli Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)

Podatek pośredni nakładany na to, co kupujesz (towary i usługi). Stawki podatku VATw Hiszpanii to: 21%, 10% oraz 4%. Całkowicie zwolnione z podatku VAT są usługi medyczne, edukacyjne oraz operacje finansowe i ubezpieczeniowe.

  • Podatek od nieruchomości, czyli Impuesto sobre bienes immuebles (IBI)

Zależy od wartości katastralnej nieruchomości (jest ona aktualizowana co roku) oraz od konkretnej gminy, w której położona jest nieruchomość.

Podatek od nieruchomości w Hiszpanii wynosi od 0,4% do 1,1% dla miasta i od 0,3% do 0,9% na obszarach wiejskich.

Jeśli masz tylko jednego pracodawcę i zarobiłeś mniej niż 22 000€ w ciągu roku, nie musisz składać deklaracji podatkowej. Płatności podatku są dokonywane co miesiąc, a na koniec roku oblicza się saldo. 

Stawki podatku obejmują zakres od 19% do 45%. Osoby zarabiające poniżej 12 450€ rocznie płacą 19%, od 12 450€ do 20 200€ – 24%, do 34 000€ – 30%, do 60 000€ – 37%, a powyżej 60 000€ – 45%. Jeśli masz osoby na utrzymaniu, „pułap dochodów” może wzrosnąć o tę samą stawkę, podnosząc „sufit” z 600€ do 1200€ rocznie na każdą osobę na utrzymaniu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje osoby, które mieszkają w Hiszpanii przez co najmniej 183 dni w roku i osiągają tam dochody, pracując bezpośrednio dla hiszpańskich pracodawców. Płatność podatku jest podzielona na dwie części: 60% należy uiścić przed 1 lipca, a resztę do 5 listopada.

Warto zauważyć, że rezydenci zarabiający powyżej 61 000€ płacą 45% podatku nie od całej kwoty, ale od nadwyżki ponad 60 000€. To jest istota progresywnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Podatek VAT, czyli Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)

Podatek pośredni nakładany na to, co kupujesz (towary i usługi). Stawki podatku VATw Hiszpanii to: 21%, 10% oraz 4%. Całkowicie zwolnione z podatku VAT są usługi medyczne, edukacyjne oraz operacje finansowe i ubezpieczeniowe.

  • Podatek od nieruchomości, czyli Impuesto sobre bienes immuebles (IBI)

Zależy od wartości katastralnej nieruchomości (jest ona aktualizowana co roku) oraz od konkretnej gminy, w której położona jest nieruchomość.

Podatek od nieruchomości w Hiszpanii wynosi od 0,4% do 1,1% dla miasta i od 0,3% do 0,9% na obszarach wiejskich.

Choć system podatkowy Hiszpanii może się wydawać skomplikowany, w rzeczywistości nie powinien przysparzać wielu problemów. Warto jednak skorzystać z pomocy ekspertów z biura podatkowego – szczególnie gdy dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki w Hiszpanii. 

Podstawowe podatki płacone przez nie rezydentów

Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)

Dla osób, które nie są rezydentami, stawka podatkowa jest taka sama niezależnie od zarobków. Wynosi ona 24% dla podstawy poniżej 60 000 € i 45% dla podstawy równej lub wyższej niż 60 000 €. Jednak jeśli nie jesteś rezydentem i jesteś obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej, stawka podatku wynosi 19%.

Podatek VAT, czyli Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA)

Działa na takich samych zasadach jak dla rezydentów. Warto jednak zauważyć, że przy wyjeździe z Hiszpanii można otrzymać zwrot. 

Podatek od nieruchomości, czyli Impuesto sobre bienes immuebles (IBI)

Działa dokładnie tak samo, jak dla rezydentów. Jeśli nieruchomość kosztuje więcej niż 700 000€, zostanie doliczony podatek od luksusu.

Podwójne opodatkowanie

Jeżeli jesteś obywatelem/-ką kraju, z którym Hiszpania zawarła umowę o wyłączeniu podwójnego opodatkowania — nie musisz płacić podwójnych podatków. Hiszpanię wiążą takie umowy z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.